Wat u meteen moet regelen!

1. Waarschuw de huisarts of behandelend arts van de overledene in verband met een Verklaring van Overlijden. Alleen een arts mag een Verklaring van Overlijden afgeven. Deze verklaring heeft u nodig om van de gemeente een verlof tot begraving of crematie te verkrijgen.
Bij overlijden op reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
Bij overlijden na een ongeluk: bel ook de autoverzekering.

2. Neem contact op met Begrafenis- en crematievereniging Barbara Uitgeest: 06 53 56 37 80.
De contactpersoon van Begrafenis- en crematievereniging Barbara schakelt de uitvaartondernemer in.

NB: in veel gevallen is Begrafenis- en crematievereniging Barbara op de hoogte van de wensen van haar leden. Wij kunnen u meestal antwoord geven op de vragen 3 (wensen) en 4 (verzekering).

3. Ga na of er wensen zijn vastgelegd.
Vraag naar onder andere:
- testament
- codicil of donorverklaring

Op de website Rijksoverheid Centraal Testamentenregister kunt u opzoeken of er een testament is. U kunt ook naar een willekeurige notaris stappen. De meeste mensen bewaren hun codicil bij de waardepapieren.

4. Ga na of de overledene een uitvaartverzekering heeft.
Waarschuw de verzekeringsmaatschappij en vraag wie de uitvaart regelt. Bent u niet tevreden met de uitvaartondernemer, informeer dan of u een andere kunt kiezen (zonder meerkosten). De meeste uitvaartverzekeraars hebben een speciaal telefoonnummer voor overlijdensmeldingen. Deze staat op de website van de betreffende uitvaartverzekeraar.

5. Stel de woning veilig.
Schakel gas en elektrische apparatuur uit in verband met brandgevaar. Sluit ramen en deuren goed af.

6. Doe aangifte van overlijden bij de gemeente.
De uitvaartondernemer of ieder ander die 'kennis heeft van het overlijden' kan aangifte doen. U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.
LET OP: bij aangifte dient de Verklaring van Overlijden (punt 1) te worden overlegd!

7. Regel voor de laatste verzorging en opbaring het volgende:
- Kleding
- Recente foto
- Kunstgebit, indien van toepassing
- Bril, indien van toepassing

8. Verstuur de rouwbrieven op de dag van of de dag na overlijden.