Inschrijfformulier Uitvaartvereniging Barbara

 

  Ondergetekende meld zich aan als deelnemer(s) voor inschrijving als lid in het ledenregister van Uitvaartvereniging Barbara Uitgeest.

  Naam en voorletters deelnemer 1:

  Geboortedatum:

  Naam en voorletters deelnemer 2:

  Geboortedatum:

  Adres: Huisnummer:

  Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

   

  Kinderen, beneden de 18 jaar: (leeg laten indien niet van toepassing)

  Voorletters en Achternaam (kind 1): Geboortedatum:

  Voorletters en Achternaam (kind 2): Geboortedatum:

  Voorletters en Achternaam (kind 3): Geboortedatum:

   

  Kinderen, boven de 18 jaar: (leeg laten indien niet van toepassing)

  Naam en voorletters (kind 1):
  Geboortedatum:

  Naam en voorletters (kind 2):
  Geboortedatum:

  Naam en voorletters (kind 3):
  Geboortedatum:

  Naam en voorletters (kind 4):
  Geboortedatum:

  Gegevens hoofd-aanmelder:

  Uw e-mailadres:

  Plaats: Huidige datum: Naam aanmelder:

   

  Uw bankrekeningnummer:


  Ik ben akkoord met de aanmelding als lid en de daarbij behorende jaarlijkse incasso van de contributie.
  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.